Regulamin

Regulamin

 1. Stroną dokonującą zakupów zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie strony internetowej jest Sklep muzyczny AKORD ul. Ogrodowa 14 P, 98-432 Łubnice NIP: PL5761371787, REGON: 160050318 tel. 625976099 zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Przedmiotem transakcji są produkty dostępne w chwili zamówienia w sklepie internetowym na stronie http://www.nuty.eu zwanej dalej stroną Sklepu Internetowego.

 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy są w Polskich Złotych i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych.

 5. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza na stronie sklepu internetowego (czyli m.in. podanie poprawnego adresu mailowego na który ma zostać wysłany przedmiot transakcji, podanie prawidłowych danych do wystawienia Faktury Vat za zakupione przedmioty zamówienia ) oraz dokonanie płatności za złożone zamówienie.

 7. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT. Klient podczas składania zamówienia ma do wyboru fakturę wystawianą na firmę bądź fakturę VAT wystawianą na osobę prywatną. Klient odpowiada za podane przez niego dane do faktury. Faktura generowana jest przez system po opłaceniu zamówienia. Następnie faktura jest udostępniona do pobrania na profilu klienta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.04 (Dz.U. nr 97, poz.971 Rozdział 4 Paragraf 12) dostosowującym polskie przepisy do regulacji VI Dyrektywy Unii Europejskiej, nie ma wymogu podpisywania faktur VAT zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę.

 8. Dostawa zamówionego towaru następuje drogą poczty elektronicznej. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin od otrzymania wpłaty.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przedmiot transakcji nie może dotrzeć do adresata, a także za problemy odbioru maila po stronie Klienta (np. z powodu przepełnienia skrzynki mailowej lub odrzucenia maila poprzez zabezpieczenia antyspamowe). Jednocześnie Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą celem poprawienia danych adresowych wysyłki lub ponownego nadania wysyłki elektronicznej.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Podane dane zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 11. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na stronie Sklepu Internetowego, problemów w dostawie towaru, jakością towaru lub dowolnych innych należy kontaktować się ze Sprzedawcą. Dane kontaktowe podane są na stronie Sklepu Internetowego.

 12. Gdy klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady lub otrzymany towar będzie niezgodny z umową, Klient ma prawo do reklamacji. W celu złożenia reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie. Aby możliwy był zwrot towaru w ramach reklamacji, konieczne jest zaprzestanie korzystania z przedmiotu umowy, umożliwienie Sprzedawcy dezaktywacji przedmiotu umowy oraz zwrócenie wszystkich otrzymanych przedmiotów.

 13. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo to jednak nie ma zastosowania w przypadkach: „dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania” oraz „świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu”. Warunkiem rezygnacji jest zaprzestanie korzystania z przedmiotu umowy, umożliwienie Sprzedawcy dezaktywacji przedmiotu umowy oraz zwrócenie wszystkich otrzymanych przedmiotów.

 14. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Innymi formami opłacenia zamówienia jest przelew bankowy na konto. Dane przelewu podane są po złożeniu zamówienia. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na konto, zamówienie realizowane jest w ciągu 24 h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

 15. Zabrania się redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania całości lub części zakupionych aranżacji nutowych w serwisie internetowym www.nuty.eu, w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW.
   

Postanowienia końcowe
 

Właścicielem serwisu www.akordbrass.eu jest firma AKORD Damian Janas ,

o numerze NIP 576-137-17-87, REGON 160050318.

Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: AKORD Damian Janas, ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.